Main Graphic2

Prizadevanje za razvoj naprednega zdravstvenega ekosistema niso stvar posamezne organizacije ampak celotne skupnosti.

Center bo povezoval različne deležnike:

  • akademske inštitucije,
  • industrijo ter podjetniško okolje,
  • zastopnike pravic pacientov,
  • NEVLADNE IN DRUGE ORGANIZACIJE.

Le na tak način lahko kreiramo napredne terapije, ki bodo učinkovite, dobro sprejete, ustrezno finančno podprte.

 

Ministrstvo Za Zdravje

 

Ukc Lj

 

Mol Slo

Tplj Logo

Slovenija ima visoke kompentence na področju genskih in celičnih terapij. Če želimo, da te kompetence ustvarijo učinke v gospodarstvu, moramo narediti korak naprej: vzpostaviti Center CTGCT, ki bo izkoriščal raziskovalni in poslovni potencial. Za to področje je namreč značilno, da je kompleksno in potrebuje veliko finančnih virov. To ni področje, ki bi ga lahko osvojili le s polovičnimi prizadevanji. Zato potrebujemo močno podporo. Tehnološki park Ljubljana podpira vzpostavitev in delovanje takšnega Centra, še posebno na področju nastajanja novih podjetij in njihove nadaljnje rasti.

Dr Jernej Pintar, izvršni direktor Tehnološkega parka Ljubljana
Nibalabs Logo

Zdravila za napredno zdravljenje (ZZNZ) imajo potencial, da spremenijo celotno zdravstvo. Že prvi proizvodi, ki so zagledali luč sveta, so dokazali močno in dolgotrajno korist za sicer neozdravljive bolnike, ter izkazali celo kurativni potencial. V Sloveniji trenutno ne premoremo ustreznih prostorskih pogojev za razvoj naprednih tehnologij (čistih prostorov, skladno z zahtevami GMP), ki so potrebni za učinkovit prenos biomedicinskih raziskav v klinične študije, saj zahtevajo visoka investicijska sredstva. Slovenski znanstveniki so že dokazali, da obvladajo najnaprednejše tehnike, ki se uporabljajo pri raziskavah ZZNZ. Z ustanovitvijo Centra bomo omogočili raziskave in razvoj najnaprednejših tehnologij za gensko in celično zdravljenje in s tem prehod najobetavnejših kandidatov iz biomedicinskih raziskav v klinično preskušanje. S tem bo Slovenija izboljšala svojo konkurenčnost na tem področju in ustvarila ekosistem, ki bo omogočal kritičen obseg raziskav. Obenem bomo privabili tako mednarodne raziskovalce kot tudi nadaljnje investicije s strani globalnih farmacevtskih in biotehnoloških podjetij.

Mateja Urlep, soustanoviteljica in direktorica Niba Labs d.o.o.

S pismi podpore in izkazom interesa za sodelovanje nas podpirajo:

Slovensko Združenje Bolnikov Z Limfomom

 

Satb2 Europe

 

Cure Gpx4

 

Hrvatski Savez Za Rijetke Bolesti

Dravet Sindrom

Copac

Norbs Serbia

Slc6a1 Connect

S PISMI PODPORE IN IZKAZOM INTERESA ZA SODELOVANJE NAS PODPIRAJO:

Icgeblogo

Sripfull Logo