Picture1

Projekt CTGCT je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (sporazum št. 101059842) in iz programa Raziskave in inovacije Združenega kraljestva (UKRI) v okviru jamstva vlade Združenega kraljestva za financiranje Horizon Europe (sporazum št. 10069462).

Koordinator

Koordinator


PARTNERJI V PROJEKTU

Partnerji V Projektu


FINANCERJI

Financerji 3


Financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so avtorjeva in ne odražajo stališč Evropske unije ali Evropske raziskovalne izvajalske agencije (REA). Evropska unija niti organ, ki dodeli pomoč, zanje ne odgovarjata.


Prizadevanje za razvoj naprednega zdravstvenega ekosistema niso stvar posamezne organizacije ampak celotne skupnosti.

Center bo povezoval različne deležnike:

  • akademske inštitucije,
  • industrijo ter podjetniško okolje,
  • zastopnike pravic pacientov,
  • NEVLADNE IN DRUGE ORGANIZACIJE.

Le na tak način lahko kreiramo napredne terapije, ki bodo učinkovite, dobro sprejete, ustrezno finančno podprte.

Ministrstvo Za Zdravje

Ukc Lj

Mol Slo

Tplj Logo

Slovenija ima visoke kompentence na področju genskih in celičnih terapij. Če želimo, da te kompetence ustvarijo učinke v gospodarstvu, moramo narediti korak naprej: vzpostaviti Center CTGCT, ki bo izkoriščal raziskovalni in poslovni potencial. Za to področje je namreč značilno, da je kompleksno in potrebuje veliko finančnih virov. To ni področje, ki bi ga lahko osvojili le s polovičnimi prizadevanji. Zato potrebujemo močno podporo. Tehnološki park Ljubljana podpira vzpostavitev in delovanje takšnega Centra, še posebno na področju nastajanja novih podjetij in njihove nadaljnje rasti.

Dr Jernej Pintar, izvršni direktor Tehnološkega parka Ljubljana
Nibalabs Logo

Zdravila za napredno zdravljenje (ZZNZ) imajo potencial, da spremenijo celotno zdravstvo. Že prvi proizvodi, ki so zagledali luč sveta, so dokazali močno in dolgotrajno korist za sicer neozdravljive bolnike, ter izkazali celo kurativni potencial. V Sloveniji trenutno ne premoremo ustreznih prostorskih pogojev za razvoj naprednih tehnologij (čistih prostorov, skladno z zahtevami GMP), ki so potrebni za učinkovit prenos biomedicinskih raziskav v klinične študije, saj zahtevajo visoka investicijska sredstva. Slovenski znanstveniki so že dokazali, da obvladajo najnaprednejše tehnike, ki se uporabljajo pri raziskavah ZZNZ. Z ustanovitvijo Centra bomo omogočili raziskave in razvoj najnaprednejših tehnologij za gensko in celično zdravljenje in s tem prehod najobetavnejših kandidatov iz biomedicinskih raziskav v klinično preskušanje. S tem bo Slovenija izboljšala svojo konkurenčnost na tem področju in ustvarila ekosistem, ki bo omogočal kritičen obseg raziskav. Obenem bomo privabili tako mednarodne raziskovalce kot tudi nadaljnje investicije s strani globalnih farmacevtskih in biotehnoloških podjetij.

Mateja Urlep, soustanoviteljica in direktorica Niba Labs d.o.o.

S pismi podpore in izkazom interesa za sodelovanje nas podpirajo:

Slovensko Združenje Bolnikov Z Limfomom

 

Satb2 Europe

 

Cure Gpx4

 

Hrvatski Savez Za Rijetke Bolesti

Dravet Sindrom

Copac

Norbs Serbia

Slc6a1 Connect

S PISMI PODPORE IN IZKAZOM INTERESA ZA SODELOVANJE NAS PODPIRAJO:

Icgeblogo

Sripfull Logo

SODELOVANJA

Znak Kemijskega Ins Tituta Copy~imageoptim

Kemijski inštitut prispeva k vrhunskemu strokovnemu znanju Centra na področju razvoja terapevtike raka in genetskih bolezni v kombinaciji s sintezno biologijo.

Ucl

UCL ima strokovno znanje na področju prevajanja biomedicine in bo ključni mednarodni strateški partner. Svetujejo pri organizaciji Centra ter podpirajo prenos terapij iz laboratorijev k bolnikom in na trg.

Umc

UMC Utrecht ima dostop do ponudnikov najnovejše tehnologije in izkušnje pri vzpostavljanju obrata GMP. Njihovo znanje je bistvenega pomena za postavitev takšnih prostorov.

Tedresden

TU Dresden zagotavlja strokovno znanje, tehnologijo in opremo za urejanje in regeneracijo genov za nove terapije, kot so nevrodegenerativne in hematološke bolezni.

Charite

Charité, ena največjih univerzitetnih bolnišnic v Evropi, izboljšuje zmogljivosti CTGCT za izpopolnjen prenos rezultatov raziskav v klinično prakso prve pri ljudeh in nadaljnjo dostopnost ATMP kot možnosti zdravljenja za bolnike.