Picture1

Projekt CTGCT je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (sporazum št. 101059842) in iz programa Raziskave in inovacije Združenega kraljestva (UKRI) v okviru jamstva vlade Združenega kraljestva za financiranje Horizon Europe (sporazum št. 10069462).

Koordinator

Koordinator


PARTNERJI V PROJEKTU

Partnerji V Projektu


FINANCERJI

Financerji 3


Financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so avtorjeva in ne odražajo stališč Evropske unije ali Evropske raziskovalne izvajalske agencije (REA). Evropska unija niti organ, ki dodeli pomoč, zanje ne odgovarjata.