Info.gr 2 Novo2

Kemijski inštitut z več kot 75-letno tradicijo in znanstveno odličnostjo postavlja nove mejnike v znanosti in na področju prenosa znanja v Slovenskem raziskovalnem okolju.

S Centrom odličnosti za tehnologije genske in celične terapije bo postavljen nov mejnik v slovenskem zdravstvenem ekosistemu. Center odličnosti CTGCT bo slovenske strokovnjake povezoval s strokovnjaki iz Združenega Kraljestva, Nizozemske in Nemčije.

 

PROblem, ki ga naslavljamo, in rešitev, ki jo razvijamo

Slovenija kot država članica EU13 s slabše razvito infrastrukturo raziskav in razvoja v primerjavi z raziskovalno bolj intenzivnimi članicami se uvršča pod evropsko povprečje v segmentu raziskav in razvoja.

V raziskovalno bolj intenzivnih državah z lastnim razvojem in proizvodnjo naprednih terapij učinkovito naslavljajo priložnosti krepitve nacionalnih zdravstvenih sistemov z ustanavljanjem visoko tehnoloških biomedicinskih organizacij.

Kot odgovor na ta izziv vzpostavljamo Center za tehnologije genske in celične terapije, kar bo omogočilo tako strokovni napredek kot boljši prenos znanja v slovensko zdravstveno panogo, s čemer bomo povečali število slovenskih izdelkov in storitev z visoko dodano vrednostjo. Biotehnološka podjetja ustanovljena na osnovah znanja Centra bodo povečevala število novih delovnih mest na izjemno perspektivnem področju.

Z odličnimi ljudmi bomo ustvarili odlične rezultate

Prof Dr Roman Jerala

Prof Dr Roman Jerala

Kemijski inštitut

Inovativna uporaba sintezne biologije za programiranje molekul in celic za izboljšano učinkovitost in varnost naprednih načinov zdravljenja

Roman vodi Odsek za sintezno biologijo in imunologijo, kjer z veliko skupino motiviranih sodelavk in sodelavcev pokriva razpon od atomov do organizmov. Poudarek raziskav je na razvoju novih biomedicinskih tehnologij in translaciji biomedicinskih odkritij v smeri uporabe v terapiji. Na področje sintezne biologije so vstopili preko izjemno uspešnih študentskih raziskovalnih projektov na tekmovanju iGEM, ki se je začelo s srečanji ekip iz vsega sveta na MIT. Raziskovalna skupina, ki jo vodi, je med pionirji sintezne biologije sesalskih celic in proteinskega dizajna.

Jernejule Light

Prof DR Jernej Ule

Kemijski inštitut in UK Dementia Research Institute na King’s College-u London

Raziskovalni stik med Slovenijo in Veliko Britanijo

Jernej vodi raziskovalno skupino, ki enovito deluje na dveh lokacijah: pet članov dela na Kemijskem inštitutu v Ljubljani in enajst na Francis Crick Inštitutu v Londonu. Delo na Kemijskem inštitutu je v celoti krito iz Evropskega Raziskovalnega Sklada (ERC Advanced Grant). Od nedavnega je tudi direktor centra UK Dementia Research Institute na King’s College-u v Londonu. Skupina raziskuje pomen regulacije RNA molekul v nevrodegenerativnih boleznih, in s tem poskuša odkriti možnosti za nove tehnologije zdravljenja teh bolezni, osnovane predvsem na genski terapiji. Več informacij o skupini in sodelavcih je dostopnih na spletni strani njegovega raziskovalnega odseka UleLab.

Dlainšček

DR Duško lainšček

Kemijski inštitut

Strokovnjak na področju spreminjanja genoma

Vodilni slovenski strokovnjak na področju modifikacije genoma z uporabo sistema CRISPR/Cas tudi z namenom ustvarjanja imunoterapevtskih celičnih produktov. Ima dolgoletne izkušnje s preučevanjem terapevtskih aplikacij in vivo.

Mihamodic

DR MIHA MODIC

Kemijski inštitut in UCL/KCL

Razvoj naprednih sinteznobioloških RNA orodij za genske in celične terapije

Miha je Sir Henry Wellcome Senior Fellow na UCL/KCL in deluje med Inštitutom Crick, EMBL in Kemijskim inštitutom. S svojim raziskovanjem razvija nove pristope sistemske biologije ter RNA funkcionalna orodja za napovedovanje in izboljšanje specifičnosti genskih in celičnih terapij.

Mojcabenčina Original

Prof Dr MOJCA BENČINA

Kemijski inštitut

Znanje in inovacije z roko v roki za napredek v medicini

Dolgoletna sodelavka na Odseku za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu, kjer vodi skupino sodelavcev na področju raziskav uporabe ultrazvoka v povezavi s sintezno biologijo in imunologijo za uravnavanje molekularno bioloških procesov celic in infrastrukturno skupino za upodabljanje celičnih procesov s fluorescenčnimi tehnikami. Predava varstvo intelektualne lastnine na Biotehniški Fakulteti in mikrobiologijo na Visokošolskem zavodu Fizioterapevtiki. Je uradna zastopnica za zaščito pravic industrijske lastnine pri evropskem in slovenskem uradu. Je prejemnica več prestižnih nagrad, kot so: Zoisovo priznanje za izjemne dosežke v imunologiji in sintezni biologiji, Preglova nagrada za izjemne dosežke na področju kemije in sorodnih strok, “Sokratova nagrada za srednješolsko didaktiko” (SOVA) ter priznanja Prometejeva znanost za odličnost v komuniciranju.

Tomazbizjak Light

Tomaž bizjak, mphil 

Kemijski inštitut

Biotehnološko podjetništvo in komunikacija znanosti

Znanja o prenosu tehnologij je osvojil na Univerzi Cambridge, program “Bioscience Enterprise”. Leta 2016 je bil med nominiranimi za naziv “Young Entrepreneur of the Year” Univerze Cambridge in “Leaders of Tomorrow” globalnega tekmovanja GapSummit

V SODELOVANJU Z NAŠIMI PARTNERJI ODLIČNOSTI

Univerzitetni kolidž v Londonu (UCL)

Janekinghorn

Dr JANE KINGHORN

Univerzitetni kolidž v Londonu

Direktorica Pisarne za translacijo raziskav

Ima bogate izkušnje z razvojem in prenosom terapij (genskih in celičnih, majhnih molekul, protiteles, oligo) v klinične faze, ki izhajajo iz več kot 25 let dela v farmacevtskih podjetjih in akademskih inštitucijah. Ukvarjala se je s celotnim spektrom aktivnosti na področju razvoja zdravil in biomarkerjev, in vodila projekte od validacije tarč, optimizacije kandidatov ter izbire kandidatov do klinične faze. Kot direktorica Pisarne za translacijo raziskav (TRO) na univerzi UCL deluje na stičišču med akademsko sfero, angleškim zdravstvenim sistemov (NHS) in industrijo. Ima bogate izkušnje z delom v različnih organizacijskih kulturah in dobro razumevanje ekosistema raziskav in inovacij na področju ved o življenju v Združenem kraljestvu/EU. TRO ima 22 znanstvenikom z bogatimi izkušnjami na področju aplikativne znanosti, ki raziskovalcem pomagajo pri razvoju novih terapij, vključno z naprednimi terapijami, diagnostiko in napravami. TRO ima ključno vlogo pri razvoju organizacijske translacijske kulture, ter zmožnosti in procesov, ki so potrebni za uresničevanje poslanstva UCL in biomedicinskega raziskovalnega centra, ki ga financira NIHR. Njihova misija je “Pospeševanje translacije za zdravje in blaginjo”. Sprejemanje raznolikosti in partnersko sodelovanje sta ključnega pomena za to uresničitev te vizije.

 

 

Pamelatranter

Dr PAMELA TRANTER

Univerzitetni kolidž v Londonu

Vodja Skupine za translacijo raziskav

Leta 2014 se je pridružila UCL Pisarni za translacijo raziskav (TRO), od leta 2016 pa vodi Skupino za translacijo raziskav. TRO sodeluje z raziskovalci, industrijskimi partnerji in zunanjimi viri financiranja, da bi olajšali prenos nastajajočih raziskav UCL-a v terapije in druge medicinske produkte. Pamela je projektni vodja za obsežne projekte naprednega zdravljenja, ki so v pozni predklinični in zgodnji klinični fazi, s posebnim poudarkom na tehnologiji CAR T in redkih boleznih. Pisarna TRO je podprla translacijo več kot 100 aktivnih projektov, ki so pridobili javna sredstva v vrednosti več kot 150 milijonov funtov. Projekte razvijajo od predklinične faze do klinike, kar nato omogoči tudi pridobivanja investicij tveganega kapitala. Kar 5 njihovih odcepljenih podjetij za napredno terapijo je vstopilo na borzo Nasdaq s čimer so si zagotovila dodatna sredstva v višini več kot 770 milijonov dolarjev. Preden se je pridružila UCL-u, je Pamela pridobila bogate izkušnje na področju odkrivanja zdravil v farmacevtski industriji pri podjetju Novartis/Ciba-Geigy, kjer je vodila projekte na področju malih molekul in bioloških zdravil za zdravljenje respiratornih bolezni in tromboze.

PROF DR GIAMPIETRO SCHIAVO FMEDSCI FRSB

Univerzitetni kolidž v Londonu

Namestnik direktorja Inštituta za nevrologijo Queen Square

Giampietro, profesor celične nevroznanosti, je namestnik direktorja Inštituta za nevrologijo Queen Square, raziskovalec Inštituta UK Dementia Research, in vodja akademskih dejavnosti na Inštitutu ARUK Drug Discovery na univerzi UCL. Dolgoročno se ukvarja z mehanizmi vstopa nevrotrofičnih dejavnikov in njihovih receptorjev v sinapse ter njihovem rekrutiranju v signalne endosome, ki se premikajo po aksonski retrogradni transportni poti. Ta ključna pot, po kateri številni organeli in molekularni kompleksi prispejo do nevronske stene, je okvarjena pri številnih človeških boleznih, kot je okvara motoričnega nevrona in Alzheimerjeva bolezen. Giampietrova ekipa se trenutno osredotoča na identifikacijo novih farmakoloških vozlišč za obnovitev aksonskega transporta v človeških modelih bolezni in modelih glodalcev.

PROF DR STEPHANIE SCHORGE

Univerzitetni kolidž v Londonu

Vodja oddelka za nevroznanost, fiziologijo in farmakologijo na UCL

Stephanie Schorge je profesorica fiziologije ‘Sophia Jex-Blake’ in vodja Oddelka za nevroznanost, fiziologijo in farmakologijo na univerzi UCL. Njene raziskave se osredotočajo na to, kako z gensko terapijo manipulirati vzdraženost nevronov, da bi na ta način ublažili nevrološke motnje, vključno z ne-genetičnimi epilepsijami. Trenutno vodi raziskovalni program, ki ga financira MRC-DPFS, v okviru katerega poskušajo gensko terapijo uvesti v prvo klinično preskušanje na človeku z refraktarno epilepsijo. Profesorica Schorge je s sodelavci na univerzi UCL razvila vrsto pristopov genskega zdravljenja, in je soustanoviteljica odcepljenega zagonskega podjetja, preko katerega bodo te terapije prenesli v klinične faze.

Univerzitetni medicinski center Utrecht (UMC Utrecht)

PROF DR JÜRGEN KUBALL

Univerzitetni medicinski center Utrecht

Profesor Kuball vodi Oddelek za hematologijo v okviru UMC Utrecht Cancer Centre. S kliničnimi dejavnostmi se osredotočajo na akutno levkemijo in alogensko presaditev matičnih celic. Je tudi strokovni direktor programa presaditve matičnih celic. Njegove raziskovalne dejavnosti se osredotočajo na imunologijo tumorjev in razvoj naslednje generacije inženirsko prilagojenih imunskih celic. V tem okviru je znanstveni soustanovitelj odcepljenega podjetja GADETA iz UMC Utrecht in imetnik več patentov na področju uporabe inženirsko prilagojenih imunskih celic. Kuball je tudi aktiven član EBMT in od leta 2019 predseduje Odboru za pravno regulativne zadeve (LRAC).

TEHNIŠKA UNIVERZA DRESDEN (TU DRESDEN)

PROF DR EZIO BONIFACIO

Tehniška univerza Dresden

Je profesor na TU Dresden in že več kot 30 let aktivno deluje na področju zdravljenja sladkorne bolezni tipa 1 z imunskimi terapijami. Sodeloval je pri razvoju, usklajevanju in uporabi meritev avtoimunosti za razumevanje patogeneze sladkorne bolezni tipa 1, in pri napovedovanju same bolezni. Leta 1999 je postal direktor programa za nadomeščanje celic beta v Milanu, ki je bil osredotočen na razvoj celične terapije. Leta 2007 se je preselil v Dresden, kjer je pomagal razvijati program zdravljenja sladkorne bolezni s celičnimi terapijami. Ima izkušnje s prenosom celične terapije v klinično fazo, vzpostavil je obsežne evropske presejevalne programe v okviru globalne platforme za preprečevanje sladkorne bolezni (GPPAD), in je govornik ene od štirih nemških DFG Next Generation Sequencing Competence organizacij. Z vidika projekta CTGCT je njegova najbolj relevantna vloga kot govornik nemškega grozda 4Future za celično in gensko terapijo SaxoCell, katerega cilj je razvoj te eksperimentalne, klinične in industrijske dejavnosti kot ključne panoge na Saškem.

CHARITé UNIVERZITETNI MEDICINSKI CENTER BERLIN (CHARITÉ)

PROF DR PETRA REINKE

Charité univerzitetni medicinski center Berlin

Je profesorica interne medicine, nefrologije in transplantacije na Charité – Universitätsmedizin Berlin in pred tem tudi direktorica medicine za nefrologijo in transplantacijo ter vodja ambulante za presaditev ledvic. Je ustanovna direktorica ustanove Berlin Center for Advanced Therapies (BeCAT) in vodja akreditiranega GMP laboratorija za razvoj novih terapevtskih strategij na osnovi T celic. Je ena od ustanovnih članic centra (BIH)-Berlin-(Brandenburg) Centre for Regenerative Therapies (BCRT). Bila je članica usmerjevalnega odbora v obdobju 2006-2021 in podpredsednica v letu 2021. Med letoma 2019 in 2021 je bila koordinatorka CART (Charité) European University Hospital Alliance (EUHA). Prof. Reinke ima bogate izkušnje z vodenjem in usklajevanjem mednarodnih konzorcijev. Trenutno je koordinatorka konzorcija EU HORIZON 2020 “ReSHAPE”, konzorcija EU HORIZON-HLTH-2021 (HORIZON-RIA) “geneTIGA”, v preteklosti pa je bila koordinatorka konzorcija 7. okvirnega programa EU “BIO-DrIM” (2012-2018). Bila je tudi članica usmerjevalnega odbora in vodja delovnega paketa v konzorciju 7. okvirnega programa EU “ONE- Study” (2010-2015), v konzorciju 6. okvirnega programa EU “RISET” (2005-2010), so-vodja projekta Immune Tolerance Network (ITN) (2000-2003) in ROTF sklada (1997-2000). Je članica programskega odbora UK Regenerative Medicine Platform of the Medical Research Council (MRC, UKRMP), in članica več uredniških odborov različnih znanstvenih revij. V svoji karieri je objavila več kot 300 recenziranih člankov.