Ctgct Ucenje 1

Izobraževanje je ena od ključnih aktivnosti CTGCT. V proces izobraževanja želimo vključiti vse deležnike, začenši z zaposlenimi in sodelavci v centru, strokovnjaki in znanstveniki na področju celičnih in genskih terapij, bolniki in njihovimi svojci ter širšo zainteresirano javnost.

CTGCT je ekosistem, ki ga sestavljajo tri glavna občinstva s široko paleto podpornih akterjev. V ospredju so pacienti in njihova potreba po aktualnih informacijah o terapevtskih rešitvah, ob njih zdravniki s poslanstvom pomagati pacientom in nenazadnje raziskovalci, ki razkrivajo nove poti do razumevanja bolezenskih procesov in možnih rešitev.

Prenos raziskovalnih odkritij v nova zdravila za napredno zdravljenje zahteva sodelovanje strokovnjakov različnih strok in vključevanje novih znanj in tehnologij. Izmenjava znanj in raziskovalnih idej med znanstveniki na eni strani, ter potreb pacientov in zdravstvenega sistema na drugi strani, tako vodi v nadgrajevanje obstoječih rešitev v cikličnem ritmu, pa tudi v preboj in koncipiranje popolnoma novih terapevtskih pristopov za izboljšanje zdravja in življenja posameznikov.

Koncept izobraževanje pri CTGCT je zajet v dokumentu, imenovanem Advanced Therapy Learning Box, ki nagovarja različna občinstva: raziskovalce, klinike, paciente in druge ter ponuja nabor orodij za pomoč deležnikom na njihovi poti.

Minuli dogodki