Map

Poznamo več sto tipov raka

1 od 2000 slovencev ima redko bolezen, od tega polovica otrok.

 

Za večino redkih bolezni in rakavih obolenj še ni na voljo učinkovitih zdravil.

Izjemen napredek na področju ved o življenju obeta, da bomo v prihodnjih letih znali pozdraviti vzrok številnih bolezni. Napredni pristopi zdravljenja, kot sta genska in celična terapija, so izjemno učinkoviti, ker so ciljani, prilagojeni posameznim pacientom ali skupinam pacientov in lahko omogočijo celo trajno ozdravitev. Pristop do vsakega pacienta je središčna točka pri razvoju novih terapij. V tem času je še posebej pomembna dostopnost do najnovejših metod zdravljenja.

V Centru odličnosti CTGCT bomo razvijali tehnologije genske in celične terapije ter skrbeli za pripravo naprednih zdravil do začetka kliničnih raziskav za zdravljenje bolezni, za katere še nimamo učinkovitih zdravil. S tem želimo omogočiti boljše možnosti preživetja in izboljšanje kakovosti življenja bolnikov.