Ctgct Si

Kemijski inštitut s projektom CTGCT

Raziskovalci Kemijskega inštituta z izjemnimi dosežki na področjih sintezne biologije, nevrobiologije, genetike in imunologije pomembno pripomorejo k razumevanju mehanizmov nastanka bolezni in razvoju tehnologij za genske in celične terapije. O tem pričata tudi dva ERC projekta za uveljavljene raziskovalce in ERC PoC projekt za razvoj tehnologij, pod vodstvom Prof Dr Romana Jerale in Prof Dr Jerneja Uleta. Uspešno zaključen ERC PoC CCedit je s povezovanjem z angleškimi partnerji in inovativnimi pristopi pri komercializaciji biomedicinskih inovacij tudi nakazal možnosti razširitve praks na sistemski način.

Približno 1 od 2000 Slovencev ima redko bolezen, od tega polovica otrok. Veliko je tudi število težko ozdravljivih oblik raka in za večino redkih bolezni in rakavih obolenj še ni na voljo učinkovitih zdravil. Če združimo odlična znanja in prenos dobrih praks translacije inovacij, dobimo možnost razvoja naprednih pristopov zdravljenja, kot sta genska in celična terapija. To so izjemno učinkoviti pristopi k zdravljenju, ker so ciljani, prilagojeni posameznim pacientom ali skupinam pacientov in lahko omogočijo celo trajno ozdravitev.

Kemijski inštitut je, v sodelovanju s partnerjem odličnosti University College of London (UCL) in angleškim pospeševalnikom UK Cell and Gene Therapy Catapult pripravil projekt »Teaming« Center za tehnologije genske in celične terapije. »Teaming« je evropski razpis, ki ob državnem so-financiranju omogoča pridobitev do 30 milijonov evrov za vzpostavitev sodobne infrastrukture in odličnih delovnih pogojev.

Vividforge Kemijski Institut Zunanjost Slo

Vzpostavitev Centra predvideva laboratorijske prostore, prostore za proizvodnjo kliničnih reagentov za klinične raziskave, ter tudi prostor za povezovanje med vsemi deležniki. V Centru odličnosti CTGCT bomo razvijali tehnologije genske in celične terapije ter skrbeli za pripravo naprednih zdravil do začetka kliničnih raziskav za zdravljenje bolezni, za katere še nimamo učinkovitih zdravil. S tem želimo omogočiti boljše možnosti preživetja in izboljšanje kakovosti življenja bolnikov. Center bo povezoval raziskovalce na področju biomedicine z zdravniki, pacienti ter družbo, za razvoj in prenos tehnologij v klinične raziskave. Spodbujal bo razvoj biotehnoloških podjetji z visoko dodano vrednostjo in se povezoval s farmacevtsko industrijo.

Vividforge Kemijski Institut Laboratorij Final

Vividforge Kemijski Institut Gmp Final

Vividforge Kemijski Institut Management Final

Za dokončno pridobitev sredstev se bo Kemijski inštitut potegoval v septembru 2022. Odlično partnerstvo in odlična priložnost za razvoj domače biomedicine bosta pritegnila k sodelovanju najboljše kadre. V prihodnjih mesecih želimo pritegniti k temu projektu tudi vsesplošno javnost, za izraz podpore in ustanovitev Centra za tehnologije genske in celične terapije.